Algemene Voorwaarden

 • Wanneer u bij aanvang van een coaching of counselling traject ook onder behandeling staat bij nog een zorg aanbieder is het prettig dat u dit van te voren meldt.
 • Wanneer je een coaching of counselling traject komt volgen is het belangrijk om te melden of u medicijnen gebruikt.
 • Bij afmelding korter dan 24 uur ben je verplicht om de kosten te vergoeden van de coaching/counselling of mindfulnesssessie. Dit geldt ook bij coaching en mindfulness trajecten.
 • Wanneer je verhindert bent wordt het op prijs gesteld om dit via de mail of telefonisch door te geven.
 • Ik werk met de  gedragscode van de ABvC Dat betekent dat ik me houd aan de afspraken die daarin gemaakt zijn.
 • Alles wat besproken wordt of anderszins geuit wordt tijdens de sessies is vertrouwelijk. Ook het dossier dat de counsellor/coach bijhoudt is vertrouwelijk. Er wordt alleen informatie aan derden (bv. huisarts, homeopaat) verstrekt na overleg en met toestemming van de cliënt.
  Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure. Het persoonlijk dossier is voor u opvraagbaar en wordt dan persoonlijk door mij aan u overhandigd.
 • Betaling geschied middels een factuur via de mail. Daarna kunt u indien van toepassing het indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt voor therapie als voor mindfulness.
 • Ik werk met dossiervorming. Ik bewaar de dossiers 20 jaar, daarna worden ze vernietigd. Voor de administratie komt dit op 7 jaar voordat alles wordt vernietigd.
 • Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen welzijn. Dat betekent ook bij het achterhouden van relevante informatie wat voor jouw belangrijk is bij de behandeling, onnodige stress kan veroorzaken.
 • Bij mindfulness training is het belangrijk om lichamelijke en psychische klachten voor aanvang te melden. (dit kan uiteraard in vertrouwen) Hierdoor kunnen er alternatieven aangedragen worden, waardoor je wel deel kunt blijven nemen.
 • Bij mindfulness kan de docent niet aansprakelijk worden gesteld bij letsel tijdens of na de les. Ivm yogahoudingen.
 • Anna-R kan op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de klant bij coaching, counselling, mindful sessies weigeren. Ook factoren als gebruik van alcohol of andere stimulerende middelen kan een reden zijn om niet deel te kunnen nemen aan coaching/counselling sessies. Of mindfulness trainingen. Workshops.

Bijgewerkt op 5 april 2023