Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens:
Anna-R
Almastraat 14
8601 EW Sneek


Verwerking persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming
met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de
website (www.anna-r.com en www.mindfulophakken.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal
diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.
Privacy en de verzamelde informatie zie punt 6.


2. Cookies .
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring
wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden
en waarom. Wat zijn cookies? Een cookie is een bestand dat door een (in dit geval www.anna-r.com)
website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst.
Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt
kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.
Social Media buttons De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site
cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies
kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Anna-R gebruikte social mediakanalen
om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
Nieuwsbrief Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Anna-R (voor degene is deze
informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over
de cookies van Activecampaign kun je vinden in hun privacy policy.
Uitschakelen en verwijderen Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de
instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.


3. Google Analytics Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen
optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst
analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook
niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat
online vindbaar is.


4. Social Media Kanalen Ik maak gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook,

Twitter, Instagram en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Anna-
R gebruik van buttons, linken, en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen

informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van
de social mediakanalen uitsluitsel bieden.


5. Privacy algemeen Anna-r verzameld en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Als therapeut heb ik
mij te houden aan de richtlijnen die de AVG stelt. Lees hier hoe ik als therapeut daarmee werk.

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar
zijn verstrekt. Het bezoek aan de website is daardoor ook anoniem.


6. Verzamelde informatie UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik (Raffie Flasch van Anna-R), als uw
behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de
WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

7. klacht Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht
indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.