Ethische code

Als Counsellor heb ik mij ingeschreven bij de ABvC beroepsvereniging.

Dat houdt in dat ik werk volgens de gedragscode die de ABvC opgesteld heeft.

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

abvc logo

        Door te klikken op het logo vindt u de gedragscode waaraan ik me te houden heb.